Teraristická společnost Praha (TSP)

nabízí několik posledních volných míst na

exkursi autobusem za přírodou (herpetofaunou),
památkami, kulturou i kuchyní západního Turecka
„Přes dva kontinenty ke třem mořím“
23.6.–10. 7. 2022
1. + 2. informace

Na exkursi máme stále ještě několik volných míst. Kdo máte zájem, přihlaste se, prosím, co nejdříve.

 

Turecko je pro milovníky přírody a obzvláště herpetofauny, ale i pro fanoušky historických památek a v neposlední řadě také pro gurmány zemí zaslíbenou. A proto je i hojně navštěvováno. S Teraspolem jsme do Turecka zavítali již dvakrát: poprvé v červnu 2000, když jsme se pod vedením tureckého herpetologa Ertana Taskavaka vydali za mořskými a kožnatými želvami do oblasti Dalyanu a podruhé v červenci 2013, když jsme se vraceli z Gruzie.

Pokud se někdo od nás do Turecka vypravil, směřoval zpravidla nejdále, kam to šlo – do východní a jižní Anatolie. Ale kdo kdy byl v turecké Thrákii u Černého nebo u Marmarského moře? I Egejská oblast je známější z její menší části na řecké straně hranice. A přitom jsou to oblasti mimořádně zajímavé a pro nás důležité, protože jsou nejpozději od antiky součástí evropského kulturního prostoru. Jsou pokračováním Balkánu, jak jej známe z Bulharska a Řecka. A dá se tam dojet i autobusem.

A ještě jeden argument pro cestu do Turecka: dlouhodobý výrazný pokles turecké liry umožňuje pořídit kvalitní ubytování i stravování, a tím i tento zájezd, za velice přijatelné ceny.

Co uvidíme:

Budeme se pohybovat převážně na pobřeží Černého, Marmarského i Egejského moře, odkud bude možno pěšky dojít nejen na pláž, ale i do zahrádek a políček a do macchie a stepí na okolních svazích. O něco dál to bude do lesů v horských údolích.

Soustředíme se na 3 oblasti:

Kumbağ- Úpatí pohoří Tekir Dağı (starověký Combos), Východní Thrákie, poloostrov Gelibolu (Gallipoli), pobřeží Marmarského moře – evropská část Turecka, provincie Çanakkale a Tekirdağ. Poloostrov je jedním z nejvýchodnějších výběžků jižní Evropy, který od Asie odděluje úžina Dardanely.

Edremitská zátoka, poblíž starořeckých památek v Assosu a turecké pevnosti Behramkale na úpatí pohoří Kaz Dağı, s krásnými přírodními sceneriemi a pitoreskními vesničkami na poloostrově Biga, provincie Çanakkale a Balıkesir, Pobřeží Egejského moře, Malá Asie. Ve vnitrozemí leží Národní park Kazdağı s horami vyššími než Sněžka, lesy, kaňony a vodopády.

Poloostrov Karaburun- Tepeboz, Západní Anatolie, pobřeží Egejského moře, Malá Asie. Zde v provincii Izmir již vstupujeme do areálu některých vskutku exotických („nebulharských“) plazů, jako je Blanus strauchi, Laudakia Stellio, Chamaeleo chamaeleon,Hemorrhois nummifer, Chalcides ocellatus, Eirenis modestus, Dolichophis jugularis či Vipera xanthina.

Zatavíme se i u Černého moře a navštívíme

Přírodní park Çilingöz (https://www.cilingoztabiatpark.com/)  se nachází v Çatalca, provincie Istanbul, Výhodní Thrákie, Evropa. Je jedním z míst pro kempování v Istanbulu a byl vyhlášen přírodním parkem v roce 2011, se rozkládá na ploše 17,75 hektaru. Řeka Çilingoz prochází přímo u přírodního parku Çilingoz, který má jemnou písečnou pláž o šířce 80 metrů. Kolem rybniční oblasti v této části je vytvořeno rákosí. Když se vydáte na Çilingoz, je možné vidět výhled na moře, les, jezero a rákosí dohromady. Jelikož se jedná o chráněnou oblast, platí zde trvalý zákaz lovu. Většinu lesů v kraji tvoří dřeviny jako buk, olše, habr a dub vlasatý. Kromě ptačích druhů jako je křepelka, kormorán, výt, jestřáb, datel, čáp a straka jsou v území chráněny také druhy jako jelen, srnec, liška, kuna, vlk, šakal, veverka.(automatický překlad z webových stránek v turečtině).

  Turecko 2022 trasa 1

Navštívíme historické památky prvořadého významu:

Efez: zříceniny řeckého města, jedna z nejzachovalejších antických památek (Artemidin chrám, Celsova knihovna…), na seznamu UNESCO.

Pergamon: slavné vykopávky řeckého města na území dnešního tureckého města Bergama: I když odtud Němci koncem 19. století odvezli oltář do berlínského Pergamon – Museum, docela dost zajímavého tam ještě nechali…

Trója – vykopávky legendárního města budeme mít skoro přímo na trase, a tak je nemůžeme minout. I když je v tom především ta symbolika…

Gallipoli – památky na zpackanou ofenzivu Velké Británie a jejích spojenců pod vedením Winstona Churchilla za 1. světové války proti Turecku, která vyústila v děsivé krveprolití na obou stranách a proslavila šikovného tureckého generála Mustafu Kemala Pašu.

 

Navštívíme turecká města:

Izmir: moderní pulzující město s celou řadou památek z různých epoch.

Çanakkale: město na Dardanelách

Edirne Drinopol – centrum evropského Turecka, hlavní město osmanské  říše před dobytím Cařihradu.. ?? Uvidíme…

Herpetofauna Marmarské oblasti a Egejského pobřeží:  

Ocasatí: Lissotriton vulgaris, **Triturus vittatus , Ommatotriton ophryticus, Triturus karelinii, *Triturus ivanbureschi

Žáby: Bufo bufo, Bufo viridis complex, **Hyla arborea , Hyla sp., *Hyla orientalis, Pelobates syriacus,  Pelophylax sp., *Pelophylax bedriagae, Rana dalmatina

Želvy: Caretta caretta, *Chelonia mydas, *Dermochelys coriacea, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni

Ještěři: Stellagama stellio, *Chamaeleo chamaeleon, Anguis fragilis, Pseudopus apodus, Cyrtopodion kotschyi, Hemidactylus turcicus,  Anatololacerta anatolica, **Anatololacerta danfordi Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Ophisops elegans, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Podarcis tauricus, Ablepharus kitaibellii,  Trachylepis aurata

Hadi: Eryx jaculus, Coronella austriaca, Dolichophis caspius, Eirenis modestus, Elaphe sauromates, Hemorrhois nummifer, Malpolon monspessulanus, Platyceps collaris, Platyceps najadum, Telescopus fallax, Zamenis situla, Natrix natrix, **Natrix tessellata, Typhlops vermicularis, Montivipera xanthina

Použitá literatura:

Sindaco, Roberto; Alberto Venchi, Giuseppe M. Carpaneto, Marco A. Bologna 2000. The Reptiles of Anatolia: a Checklist and Zoogeographical analysis. Biogeographia, 21-2000: 441-554

Baran, I., Kasparek, M., & Oz, M. 1988. On the occurrence and status of the chameleon, Chamaeleo chamaeleon, in Turkey. Zoology in the Middle East 2: 52-56.

Seznam herpetofauny marmarské oblasti: podle Tok C. V.  & Çiçek K (2014): Amphibians and reptiles in the Province of Çanakkale (Marmara Region, Turkey) HERPETOZOA 27 (1/2): 65 – 76

*Doplnění pro oblast Izmiru: podle Arslan, Dilara; Anthony Oliver, Çağdaş Yaşar, İlhan Bayryam Ismail, Ömer Döndüren, Lisa Ernoul, Nicolas Beck, Kerim Çiçek 2018. Distribution and current status of herpetofauna in the Gediz Delta (Western Anatolia, Turkey). Herpetology Notes      11: 1-15 

**Doplnění pro oblast Kazdağı: Hür  H,  Uğurtaş  İH,  İşbilir  A  (2008).  The  amphibian  and  reptile  species of Kazdağı National Park. Turk J Zool 32: 359–362.

 

Počasí:

Na přelomu června a července převládá v západním Turecku slunečné počasí s denními maximy 300C, ojediněle až ke 350C a nočními poklesy na 18-220C. Deště jen ojedinělé. Teploty vody v Marmarském i Egejském moři by se měly pohybovat kolem 22-250C.

 

Program:

Budeme kombinovat „stacionární dny“, (t.j. kdy autobus nehne kolem a účastnící se přesunují pěšky či jinak svépomocí, každý na místa, která ho zajímají) s nepovinnými výlety autobusem na zajímavá místa v okolí.  Program výletů uvedených výše je zcela předběžný, definitivně se rozhodneme podle situace na místě. Dny přejezdu rovněž využijeme k zastávkám u pamětihodností, které leží na trase nebo i trochu mimo ni. I tyto zastávky jsou flexibilní; místa a termíny ubytování jsou však stanoveny napevno.

den

datum

příjezd

odjezd

 

Čt

23.6.

 

20:00

Praha - Hlavní nádraží –via Brno-Beograd…

24.6.

18:00

 

Plovdiv, BLVD7 Hotel (časový posun+1h)

So

25.6.

 

5:00

Odjezd, zastávka na snídani

   

8:00

10:00

Kapitan Andrejevo/Kapikule-překročení státní hranice

   

13:15

17:45

Přírodní park Çilingöz 

   

20:00

 

Kumbağ - İlker Soner Pansiyon - ubytování, večeře...

Ne

26.6.

   

Stacionární den

Po

27.6.

   

Výlet-Galipoli

Út

28.6.

   

Stacionární den

St

29.6.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

11:00

13:00

Kilitbahir-Çanakkale-překročení Dardanelské úžiny

   

13:30

15:30

Trója - prohlídka archeologického naleziště (otevřeno 10:00-19:00)

   

21:00

 

Tepeboz, Karaburun-Yilmaz Restaurant Cafe Camping - ubytování, večeře…

Čt

30.6.

   

Stacionární den

1.7.

   

Výlet Efez

So

2.7.

   

Stacionární den

Ne

3.7.

   

Stacionární den

Po

4.7.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

9:00

12:00

Izmir

   

12:45

14:45

Delta řeky Gediz

   

16:00

18:30

Pergamon

   

21:00

 

Assos -Behram/Ayvacık,Derya Deniz Bungalow, Deniz Motel - ubytování, večeře...

Út

5.7.

   

Stacionární den

St

6.7.

   

Výlet - Národní park Kazdaği

Čt

7.7.

   

Stacionární den

8.7.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

9:45

10:45

Çanakkale - Kilitbahir -překročení Dardanelské úžiny

   

14:00

18:00

Edirne

   

18:30

20:30

Kapikule/Kapitan Andrejevo-překročení státní hranice

   

22:30

 

Plovdiv, BLVD7 Hotel

So

9.7.

 

10:30

Snídaně, odjezd

Ne

10.7.

6:30

 

Praha - Hlavní nádraží (časový posun-1h)

 

Turecko 2022 trasa 2

Všude budeme mít v ceně dobré snídaně buď servírované nebo formou bufetu (13x) s tureckým čajem ad libitum. Rovněž večeře v duchu turecké kuchyně (10x) o více chodech,  sestávající ze salátů, masových kuliček, různých druhů masa, ryb mořských plodů, tapas atd., jsou v ceně. Výjimkou je Kumbağ s velikou diverzitou restaurací v okolí, kde máme prozatím naplánovanou pouze večeři při příjezdu, potom se domluvíme dále.

Kumbağ - İlker Soner Pansiyon www.ilkersonerpansiyon.com/ (4 noci) je hotel s restaurací postavený přímo na pláži u Marmarského moře na okraji obce. 2-, 3- a 4- lůžkové pokoje mají okna k moři nebo do přírody, kuchyňku a vlastní koupelnu a WC. Naše výprava zabere většinu kapacity penzionu.

Tepeboz, Karaburun-Yilmaz Restaurant Cafe Camping https://www.instagram.com/yilmazcamping/?hl=cs ( (5 nocí) leží na špičce poloostrova Karaburun u písečné pláže na okraji osady na pláži Egejského moře. Budeme mít k disposici jednak třílůžkové (1 lůžko přistýlka navíc možná) klimatizované bungalovy s vlastním WC a koupelnou, jednak jednoduché dvoulůžkové chatky pouze s povlečenými postelemi. Majitel kempu nám vzkazuje přes překladač: „Nečekejte zde komfort kempingového hotelu, zcela přírodní přímořský kemp.. rodinné místo.. nabídne vám to nejlepší v servis.“ Rovněž s jídlem si prý nemáme dělat starost. Prostě přesně to, co potřebujeme.

Assos -Behram/Ayvacık,Derya Deniz Bungalow, https://www.neredekal.com/derya-deniz-bungalow-beach-fiyatlari/, https://www.instagram.com/deryadenizbungalow/?hl=csDeniz Motel https://instagram.com/denizmotelassos?utm_medium=copy_link (4noci) nám poskytne ubytování nejluxusnější, ale i nejdražší: ve 2- a 3- lůžkových klimatizovaných bungalovech a pokojích s vlastní koupelnou a WC přímo u egejské pláže. Jelikož je ale naše skupina příliš velká, budeme ubytováni částečně v kempu a částečně v motelu, které jsou od sebe vzdáleny 800m cesty podél pláže, přičemž restaurace, kde budeme mít bohaté snídaně i večeře, je v motelu.

Hostel BLVD 7, Plovdiv https://boulevard7.com/bg (2 noci) nám poslouží k mezipřistání v Bulharsku, kde přerušíme únavnou cestu z Evropy do Asie a zpět. Přespíme ve standardních 2-, 3- a 4- lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Hostel má vlastní restauraci a nachází se v centru Plovdivu, stravování si každý snadno zajistí sám dle vlastní volby.

2noci strávíme cestou v autobuse.

Poznámka k rozmístění do pokojů: Doporučujeme účastníkům, aby se domluvili se spolucestujícími na ubytování ve trojici. Tak mají šanci dostat bez problémů ty nejlepší 3-lůžkové (i klimatizované) pokoje. Pro čtveřici lze i doplnit lůžko. Naopak počet dvoulůžkových pokojů je omezen kapacitou jednotlivých poskytovatelů a vyšší cenou. Ne že bychom jich objednali úplně málo! Uděláme vše pro to, aby každý bydlel co nejlépe, ale nevíme, jaký bude zájem, a proto nemůžeme zaručit každé dvojici, že dvojlůžák na všech zastávkách dostane. Snad to vyjde, ale jistota tu není. V klimatizovaných pokojích u pana Yilmaze (Tepeboz) upřednostníme trojice, takže dvoulůžkový klimatizovaný pokoj zde bude problémem.

Pokud chcete mít záruku, že dvojlůžkový pokoj dostanete, napište tajemnici pro exkurse a počítejte s platbou dvoulůžkového příplatku ve výši předběžně cca. 1 000 – 2 000 Kč na osobu. Zatím ale nic neplaťte. Vyhodnotíme nabídku a poptávku a uvidíme. Ale pokud tomu necháte volný průběh, ono to také určitě dobře dopadne.

Exkursi povede: Petr Kodym

Cena: zahrnující dopravu autobusem (cca. 6 000 km), ubytování (15 nocí), stravování (13x snídaně, 10x večeře) činí 17 500,- Kč pro členy TSP,   17 800,- Kč pro hosty a 11 500,- Kč pro děti do 12 let. Termín platby: do 15.4.2022, přihlášení ihned.

 Petr Kodym