Teraristická společnost Praha (TSP)

je největší herpetologická organizace v České republice, je dobrovolným sdružením lidí, kteří se zajímají o obojživelníky a plazy, herpetologů i teraristů. Činnost zahájila v březnu 1990. Cílem TSP je

 • podpořit přátelské vztahy mezi herpetology a teraristy, umožnit jim výměnu zkušeností, poradit mladým a začínajícím
 • podpořit herpetologické aktivity, seznamovat s novými poznatky z teraristiky a herpetologie, zvyšovat odbornou úroveň členů
 • napomoci ochraně naší i světové herpetofauny osvětovou činností, rozmnožováním ohrožených druhů a akcemi na ochranu ohrožených biotopů
 • podpořit chovatelskou činnost, usnadnit výměnu a prodej chovného materiálu, krmiv a pomůcek
 • řešit právní problémy
 • rozvíjet kontakty se zahraničními kolegy
Hlavní činnosti TSP:
 • pravidelná setkání herpetologů a teraristů v Národním museu spojená s odbornými přednáškami.
 • TERRABAZAR - výměnná a prodejní setkání na Pankráci
 • herpetologická knihovna
 • exkurse do terénu, do zahraničních i našich ZOO
 • ročenka Terarista
Členství v TSP:
(viz též Stanovy TSP, paragraf 4)

Členem TSP se může stát každý, kdo o to požádá, pokud:
 • se ztotožní s cíli TSP
 • dodržuje platné zákony na ochranu přírody
 • přispěje k dobrému jménu TSP
Věk, místo bydliště, národnost, profese ani další aktivity uchazečů o členství nehrají roli. O přijetí rozhoduje Výbor TSP.

Přihláška do TSP je k disposici:
 • na www.teraristika.cz - zde
 • na akcích TSP
Vyplněnou přihlášku s vlastnoručním podpisem zašlete spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku na adresu místopředsedy TSP:

Oldřich Mudra
Pražská 454
331 44 Kožlany
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 602 659 549

Členské příspěvky lze zaplatit:
 • bankovním převodem na účet 164774336/0300.
  !!! Nezapomeňte uvést své členské číslo jako variabilní symbol !!!
  Noví členové uvedou jako variabilní symbol prvních 6 číslic svého rodného čísla.
 • složenkou C – peníze poukázat na adresu místopředsedy
 • hotově na akcích TSP
Výše členských příspěvků:    300 Kč
Snížený poplatek: (studenti, žáci a učňové, důchodci):    200 Kč
Přidružené členství: (bez tiskovin, pro osoby žijící na stejné adrese s plnohodnotným členem):    150 Kč

Příspěvky ve stejné výši platí i členové ze Slovenské republiky (nebo ekvivalent v EUR podle platného kurzu).

Zahraniční členové, t.j. členové, kterým jsou materiály zasílány do zemí jiných než je Česká nebo Slovenská republika, platí příspěvky ve výši ekvivalentu 10 euro.

Žadatelé, kteří budou přijati, obdrží členskou legitimaci a materiály TSP.

Členství v TSP zahrnuje odběr ročenky Terarista a Informací TSP, skýtá právo na bezplatný vstup na akce TSP (Terrabazary, Setkání herpetologů a teraristů, výstavy...), na půjčování v herpetologické knihovně a na slevy při pronájmu stolu na Terrabazarech. Členové se prokazují členskou legitimací TSP s dokladem o zaplacení členských příspěvků. 

Kontakty:

Předseda: RNDr. Petr Kodym, CSc.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místopředseda:  Ing. Oldřich Mudra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 659 549
TERRABAZAR: Ing. Miroslav Orlík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 606 379 809
Pokladník: Mgr. Šárka Mudrová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Exkurse: Veronika Kodymová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook