Spolky

Česká republika  Slovensko  Francie  Německo  Nizozemí  Rakousko  Seychelly  Švýcarsko  USA  Velká Británie  

Česká republika

  Česká herpetologická společnost - členové výboru, zápisy ze schůzí, informace o Konferenci 2000 - Lanžhot, adresář členů, bulletiny Herpetologické informace, knihovna - seznam knih a časopisů, recenze literatury, 

Klub chovatelů leguánů zelených - užitečné stránky se spoustou informací leguánech a jejich chovu. 

Klub chovatelů želv - seznam a termíny akcí KCHŽ, Zpravodaje KCHŽ, reportáž z výstavy v Rychnově nad Kněžnou v roce 2000 (přes 300 fotografií želv a obojživelníků), kontakty. 

Klub Reptilia - odborné články, pro členy elektronický časopis na internetu, recenze, veterinární poradna, chat. 

Teraristický klub Crocodylus - odborné články, Zpravodaje, informace o chovu jedovatých hadů, burza prostřednictvím mailů, znění CITES a vyhlášky o nebezpečných druzích zvířat, informace o klubu, nabídka literatury. 

Teraristický klub Pileus - kubové informace, akce, klubu, dokumenty, informace o zvířatech. 

Slovensko

  Združenie priateľov herpetofauny - stránka věnovaná poznávání a ochraně plazů Slovenska (a Čech), zajímavé články, galerie fotek, pozadí na plochu a videí s tématikou plazů, ankety a informacie o aktivitách na ochranu plazů (slovensky). 

Francie

  AmazonaS - společnost zabývající se přírodou jižní Ameriky. 

SOPTOM - Station d'Observation et de Protection des Tortues - želví vesnice u Gonfaronu zaměřená na reintrodukci Testudo hermanni hermanni, informace o organizaci SOPTOM, články o želvách, on-line obchod, akce. 

Le Vallée des tortues - společnost Údolí želv se zabývá výzkumem přirozeného prostředí želv, časopis Tortuga, prodej suvenýrů. 

Německo

  DGHT - Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde - Německá společnost pro herpetologii a teraristiku - často aktualizované novinky, diskuzní fóra, kalendář akcí, informace o společnosti, o řadě dalších skupin spadajících pod DGHT - regionálních i celorepublikových, kontakty na výzkumné a vědecké ústavy, články obecnějšího charakteru o jednotlivých skupinách plazů (podrobnější informace za poplatek - elektronické verze v přípravě), právní aspekty, informace o literatuře. 

Schildkröten-Interessen-Gemeinschaft Bremen & Umzu - stránky sdružení želvařů z Brém a okolí, zajímavé články. 

Nizozemí

  Lacerta - holandská herpetologická společnost. 

Rakousko

  DAPTF - Austria - Declining Amphibian Populations Task Force - Working Group for Austria - zabývá se ochranou ohrožených druhů obojživelníků. 

HTVÖ - Herpetologische Terraristische Vereinigung Österreich - Rakouská herpetologicko-teraristická společnost - články, termíny setkání a ostatních akcí, informace o časopisech a knihách, zákonodárství, kontakty na specializované zvěrolékaře. 

ÖGH - Österreichische Gesselschaft für Herpetologie - Rakouská společnost pro herpetologii - informace o společnosti, o jejích akcích a časopise Herpetozoa. 

RVA - Reptilien Verein Austria - Informace o chovu, fotogalerie, burzy, inzerce, nemoci plazů. 

R.O.P.S. - Research On Poikilothermous Species - Společnost pro výzkum poikilotermních živočichů - stanovy, projekty Dendrobates, Rhacodactylus, Uroplatus + fotogalerie, zevrubné informace o taxonomii, rozšíření a charakteristikách jednotlivých skupin plazů. 

SFÖ - Schildkrötenfreunde Österreich - články o chovu, popisy druhů želv, seznam odchovů členů SFÖ, akce SFÖ, seznam ohrožených druhů, obsahy časopisu Emys. 

Seychelly

  The Nature Protection Trust of Seychelles - společnost pro ochranu přírody na ostrovech Seychelly, informace o tamní fauně. 

Švýcarsko

  KARCH - Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz - švýcarské koordinační centrum pro obojživelníky a plazy, seznam druhů plazů a obojživelníků žijících ve Švýcarsku, cíle společnosti, seznam vlastních publikací, přehled akcí. 

PRT - Protection et Récupération des Tortues Chavornay Suisse - informace o spolku, základní informace o chovu a taxonomii 

SIGS - Schildkröten - Interessengemeinschaft Schweiz - stránky švýcarského spolku želvařů, informace o společnosti, seznam akcí, články. 

SIGS - Section romande - románská sekce, resumé některých článků z časopisu Manouria 

SWISSHERP - společné stránky spolků DGHT - Schweiz, Zentralschweiz, Basel, Bern a Zürich, Societé herpétologique de Geneve, Terrarienverein Deutsche Schweiz, Terrarienfreunde Ostschweiz, Interessengemeinschaft Terrarienfreunde (IGT), Terrarienverein Winterthur a Terra Inspira. Fotografie, zákony, informace o spolcích a jejich akcích, seznam švýcarských druhů plazů. 

USA

  California Turtle & Tortoise Club - stránky společnosti želvařů s více než 2800 členy, časopis The Tortuga Gazette, odborné články. 

New York Turtle and Tortoise Society - informace o členství, záchranné projekty, seznam akcí. 

Turtle Homes - společnost starající se o záchranu a adopci želv v USA, Kanadě, Velké Británii a Asii. 

Velká Británie

  British Chelonia Group - podmínky členství, sympózia, část článků časopisu Testudo. 

Galapagos Conservation Trust - společnost pro ochranu přírody na Galapágách, informace o galapážských ostrovech. 

MEDASSET - The Mediterranean Association to Save the Sea Turtles - poskytuje finanční a vědeckou podporu projektu EuroTurtle, stránky s velmi rozsáhlým množstvím informací o mořských želvách. 

Tortoise Trust - největší světová organizace želvařů s členy ve více než 26 zemích světa, velké množství článků.