Teraristická společnost Praha 
1 9 9 1 - 2 0 1 0 

Teraristická společnost Praha vznikla 26.3.1991 jako zájmové sdružení teraristů a herpetologů s úkolem předávání zkušeností, šíření osvětové činnosti s důrazem na chov a rozmnožování ohrožených a vzácných druhů.

Zakládajícími členy nové organizace se po rozpadu ZO ČSCH 02/5 Tera Praha 2 stali: RNDr. Petr Kodym, Martin Schusser, Růžena Součková a ing. Milan Soukup.

V prvém roce měla TSP 77 členů, kteří se ihned vrhli do práce a ještě v prvním roce činnosti jsme uspořádali dne 28.září 1991 první Celostátní burzu a listopadu téhož roku Výstavu terarijních zvířat. Počáteční rok nám přinesl do pokladny 6.181,90 Kčs (toto není překlep doopravdy tehdy ještě bylo Československo).

Jestliže předchozí rok byl rokem první výstavy a burzy, tak rok 1992 se do dějin TSP zapisuje jako rok, který jsme strávili na cestách. Již počátkem dubna se vydáváme do míst, která měla na věčné časy obhospodařovat vojska Rudé armády, do bývalého vojenského prostoru Milovice. V červnu tohoto roku pořádáme spolu se Stanicí mladých přírodovědců na Smíchově výstavu terarijních zvířat. Na podzim se rozjíždíme na první exkurzi po zoologických zahradách. Míříme do Plzně, aniž bychom tušili kolikrát se sem v budoucnosti ještě budeme rádi vracet. V tomto roce si pro radost uspořádáme jěště dvě burzy, aby bylo dostatek peněz na další roky života Teraspolu. Je založena tradice setkávání v Národním muzeu.

Rok 1993 je pro TSP opět důležitý z hlediska historického. V tomto roce se poprvé počet členů přehoupl přes sto a máme 104 členy. Podnikáme první výlet za bývalou železnou oponu do rakouské Vídně. Za hranice se vypravujeme v tomto roce jěště jednou a to tentokrát na sever do polské Wroclavi. Z dotací MŽP se v Polabí budují a udržují tůně na rozmnožování obojživelníků. Dvě již tradiční burzy jsou pro nás již samozřejmostí.

Jak se již stalo tradicí, tak i v roce 1994 vyrážíme na terénní exkurze, cílem jsou Doupovské hory a zahraniční cesta tentokrát končí v SRN v ZOO Stutgart. V tomto roce vzniká nová tradice, rozšiřujeme tradici burz o burzu další, která se koná před Vánocemi. To asi proto, aby obdarované dětičky měly koho trápit pod vánočním stromkem.

Pátý rok Teraspolu byl rokem, ve kterém nedošlo v činnosti k výrazným změnám a tak na programu je návštěva bývalého vojenského prostoru Ralsko a Vlastivědné muzeum v České Lípě. Volnost pohybu nám dovoluje navštívit Frankfurt nad Mohanem a jeho ZOO. Jarní, podzimní a předvánoční setkání teraristů na burzách je již tradiční, zrovna tak jako setkávání v Národním muzeu na přednáškách .

V roce 1996 se Teraspol vydává při terénní exkurzi do VVP Březina na jihu Moravy. Zahraniční cesta míří opět do SRN, tentokrát se jedná o dvoudenní cestu do zahrad Berlína. Stav členů se stabilizoval na čísle 126. Stále větší oblibu si získávají přednášky v Národním museu. Rovněž návštěvnost burz v této době je vysoká a tři pravidelné burzy již v podvědomí jak prodávajících tak kupujících na největších burzách v ČR pevně zakotvily.

Rok 1997 je pro TSP rokem významným, v Praze probíhá Světový herpetologický kongres a my nechceme a nemůžeme zůstat stranou. Padlo rozhodnutí o pořádání Výstavy terarijních zvířat ve spolupráci se Stanicí přírodovědců na Smíchově. Předtím nesmí chybět exkurze do terénu. V severních Čechách na kraslicku a mostecku máme možnost vidět umělé tůňky na záchranu obojživelníků. Zahraniční cesta vede zoologických zahrad v Nizozemí. Zájezd je čtyřdenní a do budoucnosti nastavil laťku hodně vysoko.

V roce 1998 je u členů touha po poznání ovlivněna loňskou cestou do země tulipánů, a tak se pořádá další vícedenní zájezd. Tentokrát navštěvujeme italské Toskánsko. V českých zemích se pohybujeme v Národním parku Podyjí. Na podzim se ještě rozjedeme opět do Německa, cílem je Mnichov a jeho ZOO. Při zpáteční cestě nebylo možné vynechat plzeňskou ZOO.

Rok 1999 přinesl hned několik novinek.Toulavé boty členů a přátel TSP skončily na jaře na vůbec první pěší exkurzi v ZOO Praha. Toto se však zdálo pro činnost málo a tak hurá do zahraničí, a to na jihovýchodní Slovensko. V českých zemích jsme navštívili výstavu želv v Rychnově nad Kněžnou, Hradec Králové a jeho obří akvarium a záchranné zařízení bratří Rozínků. Tradiční podzimní cesta do zahraničí vedla opět do zoologických zahrad a zařízení v SRN. Pražské burzy se změnily na Terrabazary (vinou státních úředníků), co se však nezměnilo je velká účast zájemců o přednášky v Národním museu a také nadšení výboru něco dělat a poznávat dosud nepoznané a objevovat neobjevené.

Tolik obávaný rok 2000 je zde a je to desátý rok historie Teraristické společnosti Praha. Není důvodu na zaběhnuté věci nic měnit a tak se opět setkáváme na přednáškách v Národním museu a také na Terrabazarech. Přesto je tento rok něčím vyjímečný. Již tradiční duhový autobus tentokrát odváží členy Teraspolu a jeho příznivce poprvé mimo evropský kontinent. Výlet je sedmnáctidenní a cílem je pozorování mořských želv Turecku. Pro své potěšení a poznání dosud nepoznaného vyjíždíme do zoologických zahrad Porůří a Porýní. Desátý rok činnosti TSP ukončíme přednáškovým dnem v Národním museu v Praze. Zde nastal další zlom v činnosti TSP - máme vlastní www stránky, zatím ve zkušebním provozu, ale v příštím tisíciletí již budou spuštěny ke blahu všech teraristů a herpetologů. Přežili jsme rok 2000 a to je dobře.

Rok 2001 , desátý rok činnosti TSP nám přinesl rok návratů. Již potřetí se vydáváme na Jižní Moravu, tentokrát navštěvujeme a poznáváme krásu Pálavy. Po pěti letech se znovu vydáváme do země tulipánů. O tento zájezd byl velký zájem, neboť jsme chtěli poznat, jak se podařilo ZOO v Arhemu a Rotterrdamu vybudovat obří expozice mořských živočichů. Věřím , že nikdo nebyl zklamán. Tradiční Terrabazary se konaly zrovna tak, jako setkání v Ná rodním museu. Obnovujeme vydávání časopisu Terarista. První rok nového tisíciletí je tedy za námi.

Rok 2002 nám přinesl mnohá překvapení k milým patřila jako vždy vysoká účast našich členů, ale i hostů na letošních zájezdech. Ještě v zimě jsme se vypravili do Chemnitzu do ZOO, na jaře jsme stihli navštívit Polabí a také maďarskou pustu a jiné krásy tamní přírody. To jsme ještě nevěděli, co nás po Jarním Terrabazaru čeká, přišli srpnové povodně a s nimi starosti s uspořádáním zářijového Terrabazaru. Díky dobrým stykům se nám podařilo zajistit sál na Masarykově nádraží, neboť sál na Vltavské byl až po balkon zatopen vodou, a nechtěli jsme naše příznivce ochudit o možnost setkání. Sháníme pro další dobu jiný vhodný sál a nalézáme ho v Kulturním domě na Smíchově. Zdá se být lepší (prodávající nemusí nosit svou nabídku po schodech). Podařilo se na Terrabazarech zorganizovat sbírku na pomoc pražské ZOO, která byla postižena povodní. Na podzim vyrážíme za poznáním do Rakouska po tamních zoologických, abychom mohli tento rok zakončit předvánočním setkáním v Muzeu.

V roce 2003 se Teraspol usazuje již patrně natrvalo na Smíchově se svými Terrabazary. Jarní exkurse do Chebské pánve je pro letošek jediným domácím výjezdem, ale zato se vydáváme v létě za sluníčkem do Bulharska. Na podzim si ještě zajíždíme do několika ZOO ve Švýcarsku. Rok končíme již tradičním setkáním v Národním museu a chystáme další plány na rok 2004.

2004 - o tom,že i velké šutry mohou být zajímavé se lze přesvědčit například v Labských pískovcích a Prachovských skalách a tak tam jedeme. Za hranice do Dunajské delty a již víme kam příští rok.

2005 - doma do středočeských mokřadů, za hranicemi jižní Slovensko a také do Stuttgartu, maďarské pusty a předvánoční Vídně.

2006 - co zajímavého v Hammu a německých zahradách a také na východě na Podkarpatské Rusy jsme zjistili a tak honem do Prysku a blízkých zahrad v Děčíně a Ústí nad Labem. Ani litovelské Pomoraví není nezajímavé.

2007 - cílem cesty je ukrajinská Teresva a slovenský Bodrog ale také bažiny a zoo Polska ještě si odskočíme do adventního Lipska příští rok bude náročný. Haďákem roku zvolena první žena v historii Z. Hodková.

2008 - a je to tady opět opouštíme evropský kontinent a šum do afrického Maroka. Ještě Pomořansko a Velkopolsko. Hezky pěšky do pavilonů gaviálů kde se podíváme do jeho zázemí,ještě než se sem přistěhuje 7 jeho obyvatelů, aby nebylo ještěrů málo šupky do Protivína do zoo plné krokodýlů a do Ohrady u Hluboké nad Vltavou ještě do Prysku a Labských pískovců a předvánoční Plzně. Uspořádána sbírka pro DGHT ve výši 1000,- EUR.

2009 - další z delších výletů, tentokrát Makedonie a Albánie , po několika letech opět do zahrad Berlína a adventního Norimberku. Plachta a Kovač jsou přeci také pěkné tak proč je vynechat.

2010 - zájezdy do Srbska, Hercegoviny a Salzburgu končí rok 2010.