Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí chovatelé,

obracíme se na vás s žádostí o podporu našeho úsilí proti zavedení takzvaných pozitivních seznamů, které by mohly ohrozit chovatelství v celé Evropské unii.

Teraristická společnost Praha (TSP) se začátkem roku 2023 spojila s internetovým zpravodajem Ararauna, organizacemi chovatelů exotického ptactva, Českým svazem chovatelů a organizátory chovatelských burz. Naším cílem je odmítnutí pozitivních seznamů jak v České republice, tak v dalších zemích EU. Intenzivně sledujeme vývoj u Evropské komise a informujeme veřejnost. V rámci Českého svazu chovatelů jsme zahájili podpisovou akci "Stop Pozitivním seznamům", která získala významnou podporu.

Naše dobrovolnická práce vyžaduje správné kontakty, znalost fungování EU a příslušných zákonů. Proto spolupracujeme s odbornými konzultanty, kteří nás zastupují a připravují materiály. Financování těchto služeb od února 2023 zajišťovala TSP. Avšak kvůli omezeným finančním možnostem se již v roce 2024 nemůžeme ujmout dalších plateb.

Proto žádáme všechny chovatele – teraristy, akvaristy, chovatele ptactva i savců – o finanční podporu. Apelujeme zejména na poloprofesionální a profesionální chovatele a obchodníky v oblasti chovatelství, pro které by zavedení pozitivních seznamů znamenalo ztrátu koníčku i živobytí. Bez pomoci profesionálních expertů by naše úsilí mělo malou šanci na úspěch.

TSP proto otevírá speciální účet "Stop Pozitivním seznamům". Finanční prostředky budou využity výhradně na podporu boje proti Pozitivním seznamům a budou pravidelně vykazovány veřejnosti. Příspěvky můžete zasílat na účet č. 333848237/0300 (IBAN: CZ62 0300 0000 0003 3384 8237
BIC: CEKOCZPP), velikost daru záleží na vašich možnostech. Každému, kdo přispěje více než tisíc korun ročně, vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Za výbor Teraristické společnosti Praha

Petr Kodym & Oldřich Mudra