POZVÁNKA NA AKCE TSP

17. března 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

24. března 2018: JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ 

Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ TSP 

21. dubna 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

25. dubna 2018 od 18 hodin: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY "TAJUPLNÉ OSTROVY" ve Stanici přírodovědců pro členy TSP.

27. dubna - 8. května 2018: „OKOLO TŘÍ MAKEDONSKÝCH JEZER“. Exkurse TSP

12. května 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

2. června 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

8.-10. června 2018: „STŘEDOČESKÉ MOKŘADNÍ SAFARI II“. Exkurse TSP

28. července 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

27. července - 5. srpna 2018: „DO BĚLOVĚŽSKÝCH HVOZDŮ A PRIPJAŤSKÝCH BAŽIN.“  Exkurse TSP

18. srpna 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

15. září 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

20. října 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

3. listopadu 2018: PODZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ

Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.
Z PŘEDBĚŽNÉHO PROGRAMU PŘEDNÁŠEK:
DANIEL FRYNTA, EVA LANDOVÁ (TSP, kat. ekologie PřF UK, Praha): „Jak vidí plazi aneb k čemu je UV záření ?
Jiří Novák (Zoo Ostrava): „ Známe správná spektra světla pro osvětlení našich teráriích?“

24. listopadu 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

1.-2. prosince 2018: ZOO+ADVENTNÍ TRHY – ERFURT. Exkurse TSP

22. prosince 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

Facebook