POZVÁNKA NA AKCE TSP 2022

2. dubna 2022: JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ TSP Antropologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2

9. dubna 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

23. dubna 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

13.- 15.května 2022: DO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ KRAJE HRADŮ, SOPEK A STEPÍ. Exkurse TSP

21. května 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

4. června 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

18. června 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

23. června 10.července. 2022: PŘES DVA KONTINENTY KE TŘEM MOŘÍM. Exkurse TSP

10. července.2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

23. července 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

14. srpna 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

27. srpna 2022: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

23.-28.září 2022: ZA STROMOVÝMI ZMIJEMI NA PAG. Exkurse TSP

1. října 2022: XXIX. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ “Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA”: Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2

27.listopadu 2022: DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY A NA ADVENTNÍ TRHY. Exkurse TSP 3. prosince 2022: ZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ. Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2

Jarní setkání herpetologů a teraristů - 2. dubna 2022

JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ

které se koná ve posluchárně Antropologie

Přírodovědecké fakulty University Karlovy

Viničná 7, Praha 2

(bus 148: Větrov; metro C: I.P. Pavlova, tramvaje 4,6,10,16,22,23: Štěpánská; tramvaje 2,3,4,10,14,16,18,24: Moráň)

v sobotu 2. dubna 2022

od 9:30 do cca. 16:30 hodin

 Program: 

9:30  Valné shromáždění TSP:

zpráva o činnosti TSP v roce 2021, diskuse, hlasování
zpráva o hospodaření TSP v roce 2021, diskuse, hlasování
volby do Výboru TSP
plán činnosti TSP v roce 2022, diskuse, hlasování
různé
aktuální informace o dění v herpetologii a teraristice

 

10:15 JAN HŘÍBAL (TSP, Stanice přírodovědců, Praha): „Anolis equestris potior v přírodě a v teráriu

10:45 KAREL SEN. & KAREL JUN. & IVA ROZÍNKOVI (Dvůr Králové nad Labem): „Zkušenosti s chovem Megophrys nasuta

11:15 PETR VELENSKÝ(TSP, Zoo Praha): „Vodnice posvátné a expozice jezera Titicaca v zoo Praha

12:00 VOJTĚCH VÍTA (TSP, Zoo Praha, Kyšice): „Abronia obecné znalosti, terénní pozorování a chovatelské zkušenosti

13:15-14:15: přestávka na oběd

14:15 VÁCLAV GVOŽDÍK (TSP, Ústav biologie obratlovců AVČR, Studenec & Národní muzeum, Praha) „Herpetolog mezi bonoby (centralní DR Kongo)

15:45 DANIEL KOLEŠKA (TSP, Zoopark Zájezd, ČZU, Praha), PETR HAMMERSCHMIED (Repti Planet), ONDŘEJ TRÁVNÍČEK (Zoologická a botanická zahrada města Plzně,Plzeň) & VOJTĚCH VÍTA (TSP, Zoo Praha, Kyšice): „Ománské dobrodružství“. Promítání filmu uvedeného krátkou přednášku. Na expedici v Ománu v listopadu 2018 autoři pozorovali a natáčeli 60 druhů plazů a oba dva druhy obojživelníků.

 

       Vstup volný.

Změna programu vyhrazena!

Po 16:30 hodině budou diskuse pokračovat kuloárovou formou v restauraci Uterus (Na křižovatce), Lípová 469/2

23.6. – 10.7.2022: Přes dva kontinenty ke třem mořím

Teraristická společnost Praha (TSP)

nabízí několik posledních volných míst na

exkursi autobusem za přírodou (herpetofaunou),
památkami, kulturou i kuchyní západního Turecka
„Přes dva kontinenty ke třem mořím“
23.6.–10. 7. 2022
1. + 2. informace

Na exkursi máme stále ještě několik volných míst. Kdo máte zájem, přihlaste se, prosím, co nejdříve.

 

Turecko je pro milovníky přírody a obzvláště herpetofauny, ale i pro fanoušky historických památek a v neposlední řadě také pro gurmány zemí zaslíbenou. A proto je i hojně navštěvováno. S Teraspolem jsme do Turecka zavítali již dvakrát: poprvé v červnu 2000, když jsme se pod vedením tureckého herpetologa Ertana Taskavaka vydali za mořskými a kožnatými želvami do oblasti Dalyanu a podruhé v červenci 2013, když jsme se vraceli z Gruzie.

Pokud se někdo od nás do Turecka vypravil, směřoval zpravidla nejdále, kam to šlo – do východní a jižní Anatolie. Ale kdo kdy byl v turecké Thrákii u Černého nebo u Marmarského moře? I Egejská oblast je známější z její menší části na řecké straně hranice. A přitom jsou to oblasti mimořádně zajímavé a pro nás důležité, protože jsou nejpozději od antiky součástí evropského kulturního prostoru. Jsou pokračováním Balkánu, jak jej známe z Bulharska a Řecka. A dá se tam dojet i autobusem.

A ještě jeden argument pro cestu do Turecka: dlouhodobý výrazný pokles turecké liry umožňuje pořídit kvalitní ubytování i stravování, a tím i tento zájezd, za velice přijatelné ceny.

Co uvidíme:

Budeme se pohybovat převážně na pobřeží Černého, Marmarského i Egejského moře, odkud bude možno pěšky dojít nejen na pláž, ale i do zahrádek a políček a do macchie a stepí na okolních svazích. O něco dál to bude do lesů v horských údolích.

Soustředíme se na 3 oblasti:

Kumbağ- Úpatí pohoří Tekir Dağı (starověký Combos), Východní Thrákie, poloostrov Gelibolu (Gallipoli), pobřeží Marmarského moře – evropská část Turecka, provincie Çanakkale a Tekirdağ. Poloostrov je jedním z nejvýchodnějších výběžků jižní Evropy, který od Asie odděluje úžina Dardanely.

Edremitská zátoka, poblíž starořeckých památek v Assosu a turecké pevnosti Behramkale na úpatí pohoří Kaz Dağı, s krásnými přírodními sceneriemi a pitoreskními vesničkami na poloostrově Biga, provincie Çanakkale a Balıkesir, Pobřeží Egejského moře, Malá Asie. Ve vnitrozemí leží Národní park Kazdağı s horami vyššími než Sněžka, lesy, kaňony a vodopády.

Poloostrov Karaburun- Tepeboz, Západní Anatolie, pobřeží Egejského moře, Malá Asie. Zde v provincii Izmir již vstupujeme do areálu některých vskutku exotických („nebulharských“) plazů, jako je Blanus strauchi, Laudakia Stellio, Chamaeleo chamaeleon,Hemorrhois nummifer, Chalcides ocellatus, Eirenis modestus, Dolichophis jugularis či Vipera xanthina.

Zatavíme se i u Černého moře a navštívíme

Přírodní park Çilingöz (https://www.cilingoztabiatpark.com/)  se nachází v Çatalca, provincie Istanbul, Výhodní Thrákie, Evropa. Je jedním z míst pro kempování v Istanbulu a byl vyhlášen přírodním parkem v roce 2011, se rozkládá na ploše 17,75 hektaru. Řeka Çilingoz prochází přímo u přírodního parku Çilingoz, který má jemnou písečnou pláž o šířce 80 metrů. Kolem rybniční oblasti v této části je vytvořeno rákosí. Když se vydáte na Çilingoz, je možné vidět výhled na moře, les, jezero a rákosí dohromady. Jelikož se jedná o chráněnou oblast, platí zde trvalý zákaz lovu. Většinu lesů v kraji tvoří dřeviny jako buk, olše, habr a dub vlasatý. Kromě ptačích druhů jako je křepelka, kormorán, výt, jestřáb, datel, čáp a straka jsou v území chráněny také druhy jako jelen, srnec, liška, kuna, vlk, šakal, veverka.(automatický překlad z webových stránek v turečtině).

  Turecko 2022 trasa 1

Navštívíme historické památky prvořadého významu:

Efez: zříceniny řeckého města, jedna z nejzachovalejších antických památek (Artemidin chrám, Celsova knihovna…), na seznamu UNESCO.

Pergamon: slavné vykopávky řeckého města na území dnešního tureckého města Bergama: I když odtud Němci koncem 19. století odvezli oltář do berlínského Pergamon – Museum, docela dost zajímavého tam ještě nechali…

Trója – vykopávky legendárního města budeme mít skoro přímo na trase, a tak je nemůžeme minout. I když je v tom především ta symbolika…

Gallipoli – památky na zpackanou ofenzivu Velké Británie a jejích spojenců pod vedením Winstona Churchilla za 1. světové války proti Turecku, která vyústila v děsivé krveprolití na obou stranách a proslavila šikovného tureckého generála Mustafu Kemala Pašu.

 

Navštívíme turecká města:

Izmir: moderní pulzující město s celou řadou památek z různých epoch.

Çanakkale: město na Dardanelách

Edirne Drinopol – centrum evropského Turecka, hlavní město osmanské  říše před dobytím Cařihradu.. ?? Uvidíme…

Herpetofauna Marmarské oblasti a Egejského pobřeží:  

Ocasatí: Lissotriton vulgaris, **Triturus vittatus , Ommatotriton ophryticus, Triturus karelinii, *Triturus ivanbureschi

Žáby: Bufo bufo, Bufo viridis complex, **Hyla arborea , Hyla sp., *Hyla orientalis, Pelobates syriacus,  Pelophylax sp., *Pelophylax bedriagae, Rana dalmatina

Želvy: Caretta caretta, *Chelonia mydas, *Dermochelys coriacea, Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Testudo graeca, Testudo hermanni

Ještěři: Stellagama stellio, *Chamaeleo chamaeleon, Anguis fragilis, Pseudopus apodus, Cyrtopodion kotschyi, Hemidactylus turcicus,  Anatololacerta anatolica, **Anatololacerta danfordi Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Ophisops elegans, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Podarcis tauricus, Ablepharus kitaibellii,  Trachylepis aurata

Hadi: Eryx jaculus, Coronella austriaca, Dolichophis caspius, Eirenis modestus, Elaphe sauromates, Hemorrhois nummifer, Malpolon monspessulanus, Platyceps collaris, Platyceps najadum, Telescopus fallax, Zamenis situla, Natrix natrix, **Natrix tessellata, Typhlops vermicularis, Montivipera xanthina

Použitá literatura:

Sindaco, Roberto; Alberto Venchi, Giuseppe M. Carpaneto, Marco A. Bologna 2000. The Reptiles of Anatolia: a Checklist and Zoogeographical analysis. Biogeographia, 21-2000: 441-554

Baran, I., Kasparek, M., & Oz, M. 1988. On the occurrence and status of the chameleon, Chamaeleo chamaeleon, in Turkey. Zoology in the Middle East 2: 52-56.

Seznam herpetofauny marmarské oblasti: podle Tok C. V.  & Çiçek K (2014): Amphibians and reptiles in the Province of Çanakkale (Marmara Region, Turkey) HERPETOZOA 27 (1/2): 65 – 76

*Doplnění pro oblast Izmiru: podle Arslan, Dilara; Anthony Oliver, Çağdaş Yaşar, İlhan Bayryam Ismail, Ömer Döndüren, Lisa Ernoul, Nicolas Beck, Kerim Çiçek 2018. Distribution and current status of herpetofauna in the Gediz Delta (Western Anatolia, Turkey). Herpetology Notes      11: 1-15 

**Doplnění pro oblast Kazdağı: Hür  H,  Uğurtaş  İH,  İşbilir  A  (2008).  The  amphibian  and  reptile  species of Kazdağı National Park. Turk J Zool 32: 359–362.

 

Počasí:

Na přelomu června a července převládá v západním Turecku slunečné počasí s denními maximy 300C, ojediněle až ke 350C a nočními poklesy na 18-220C. Deště jen ojedinělé. Teploty vody v Marmarském i Egejském moři by se měly pohybovat kolem 22-250C.

 

Program:

Budeme kombinovat „stacionární dny“, (t.j. kdy autobus nehne kolem a účastnící se přesunují pěšky či jinak svépomocí, každý na místa, která ho zajímají) s nepovinnými výlety autobusem na zajímavá místa v okolí.  Program výletů uvedených výše je zcela předběžný, definitivně se rozhodneme podle situace na místě. Dny přejezdu rovněž využijeme k zastávkám u pamětihodností, které leží na trase nebo i trochu mimo ni. I tyto zastávky jsou flexibilní; místa a termíny ubytování jsou však stanoveny napevno.

den

datum

příjezd

odjezd

 

Čt

23.6.

 

20:00

Praha - Hlavní nádraží –via Brno-Beograd…

24.6.

18:00

 

Plovdiv, BLVD7 Hotel (časový posun+1h)

So

25.6.

 

5:00

Odjezd, zastávka na snídani

   

8:00

10:00

Kapitan Andrejevo/Kapikule-překročení státní hranice

   

13:15

17:45

Přírodní park Çilingöz 

   

20:00

 

Kumbağ - İlker Soner Pansiyon - ubytování, večeře...

Ne

26.6.

   

Stacionární den

Po

27.6.

   

Výlet-Galipoli

Út

28.6.

   

Stacionární den

St

29.6.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

11:00

13:00

Kilitbahir-Çanakkale-překročení Dardanelské úžiny

   

13:30

15:30

Trója - prohlídka archeologického naleziště (otevřeno 10:00-19:00)

   

21:00

 

Tepeboz, Karaburun-Yilmaz Restaurant Cafe Camping - ubytování, večeře…

Čt

30.6.

   

Stacionární den

1.7.

   

Výlet Efez

So

2.7.

   

Stacionární den

Ne

3.7.

   

Stacionární den

Po

4.7.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

9:00

12:00

Izmir

   

12:45

14:45

Delta řeky Gediz

   

16:00

18:30

Pergamon

   

21:00

 

Assos -Behram/Ayvacık,Derya Deniz Bungalow, Deniz Motel - ubytování, večeře...

Út

5.7.

   

Stacionární den

St

6.7.

   

Výlet - Národní park Kazdaği

Čt

7.7.

   

Stacionární den

8.7.

 

8:30

Snídaně, odjezd

   

9:45

10:45

Çanakkale - Kilitbahir -překročení Dardanelské úžiny

   

14:00

18:00

Edirne

   

18:30

20:30

Kapikule/Kapitan Andrejevo-překročení státní hranice

   

22:30

 

Plovdiv, BLVD7 Hotel

So

9.7.

 

10:30

Snídaně, odjezd

Ne

10.7.

6:30

 

Praha - Hlavní nádraží (časový posun-1h)

 

Turecko 2022 trasa 2

Všude budeme mít v ceně dobré snídaně buď servírované nebo formou bufetu (13x) s tureckým čajem ad libitum. Rovněž večeře v duchu turecké kuchyně (10x) o více chodech,  sestávající ze salátů, masových kuliček, různých druhů masa, ryb mořských plodů, tapas atd., jsou v ceně. Výjimkou je Kumbağ s velikou diverzitou restaurací v okolí, kde máme prozatím naplánovanou pouze večeři při příjezdu, potom se domluvíme dále.

Kumbağ - İlker Soner Pansiyon www.ilkersonerpansiyon.com/ (4 noci) je hotel s restaurací postavený přímo na pláži u Marmarského moře na okraji obce. 2-, 3- a 4- lůžkové pokoje mají okna k moři nebo do přírody, kuchyňku a vlastní koupelnu a WC. Naše výprava zabere většinu kapacity penzionu.

Tepeboz, Karaburun-Yilmaz Restaurant Cafe Camping https://www.instagram.com/yilmazcamping/?hl=cs ( (5 nocí) leží na špičce poloostrova Karaburun u písečné pláže na okraji osady na pláži Egejského moře. Budeme mít k disposici jednak třílůžkové (1 lůžko přistýlka navíc možná) klimatizované bungalovy s vlastním WC a koupelnou, jednak jednoduché dvoulůžkové chatky pouze s povlečenými postelemi. Majitel kempu nám vzkazuje přes překladač: „Nečekejte zde komfort kempingového hotelu, zcela přírodní přímořský kemp.. rodinné místo.. nabídne vám to nejlepší v servis.“ Rovněž s jídlem si prý nemáme dělat starost. Prostě přesně to, co potřebujeme.

Assos -Behram/Ayvacık,Derya Deniz Bungalow, https://www.neredekal.com/derya-deniz-bungalow-beach-fiyatlari/, https://www.instagram.com/deryadenizbungalow/?hl=csDeniz Motel https://instagram.com/denizmotelassos?utm_medium=copy_link (4noci) nám poskytne ubytování nejluxusnější, ale i nejdražší: ve 2- a 3- lůžkových klimatizovaných bungalovech a pokojích s vlastní koupelnou a WC přímo u egejské pláže. Jelikož je ale naše skupina příliš velká, budeme ubytováni částečně v kempu a částečně v motelu, které jsou od sebe vzdáleny 800m cesty podél pláže, přičemž restaurace, kde budeme mít bohaté snídaně i večeře, je v motelu.

Hostel BLVD 7, Plovdiv https://boulevard7.com/bg (2 noci) nám poslouží k mezipřistání v Bulharsku, kde přerušíme únavnou cestu z Evropy do Asie a zpět. Přespíme ve standardních 2-, 3- a 4- lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. Hostel má vlastní restauraci a nachází se v centru Plovdivu, stravování si každý snadno zajistí sám dle vlastní volby.

2noci strávíme cestou v autobuse.

Poznámka k rozmístění do pokojů: Doporučujeme účastníkům, aby se domluvili se spolucestujícími na ubytování ve trojici. Tak mají šanci dostat bez problémů ty nejlepší 3-lůžkové (i klimatizované) pokoje. Pro čtveřici lze i doplnit lůžko. Naopak počet dvoulůžkových pokojů je omezen kapacitou jednotlivých poskytovatelů a vyšší cenou. Ne že bychom jich objednali úplně málo! Uděláme vše pro to, aby každý bydlel co nejlépe, ale nevíme, jaký bude zájem, a proto nemůžeme zaručit každé dvojici, že dvojlůžák na všech zastávkách dostane. Snad to vyjde, ale jistota tu není. V klimatizovaných pokojích u pana Yilmaze (Tepeboz) upřednostníme trojice, takže dvoulůžkový klimatizovaný pokoj zde bude problémem.

Pokud chcete mít záruku, že dvojlůžkový pokoj dostanete, napište tajemnici pro exkurse a počítejte s platbou dvoulůžkového příplatku ve výši předběžně cca. 1 000 – 2 000 Kč na osobu. Zatím ale nic neplaťte. Vyhodnotíme nabídku a poptávku a uvidíme. Ale pokud tomu necháte volný průběh, ono to také určitě dobře dopadne.

Exkursi povede: Petr Kodym

Cena: zahrnující dopravu autobusem (cca. 6 000 km), ubytování (15 nocí), stravování (13x snídaně, 10x večeře) činí 17 500,- Kč pro členy TSP,   17 800,- Kč pro hosty a 11 500,- Kč pro děti do 12 let. Termín platby: do 15.4.2022, přihlášení ihned.

 Petr Kodym

 

 

JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ 2019

Teraristická společnost Praha

si Vás dovoluje pozvat na

JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ

které se koná v posluchárně Fotochemie

v přízemí budovy

Přírodovědecké fakulty University Karlovy

Viničná 7, Praha 2

(bus 148: Větrov; metro C: I.P. Pavlova, tramvaje 4,6,10,16,22,23: Štěpánská;                     tramvaje 2,3,4,10,14,16,18,24: Moráň)

v sobotu 30. března 2019

od 9:30 do cca. 17:00 hodin

program:

9:30 Setkání členůí TSP:

 • zpráva o hospodaření TSP v roce 2018, diskuse, hlasování
 • akce TSP v roce 2019
 • různé
 • aktuální informace o dění v herpetologii a teraristice

10:00 1Petra Frýdlová, 2Jana Mrzílková, 2Martin Šeremeta, 2Jan Křemen, 3Jan Dudák, 3 Jan Žemlička, 1Pavel Němec, 4, 5Petr Velenský, 4, 6Jiří Moravec, 7Daniel Koleška, 1, 5Veronika Zahradníčková, 8Tomáš Jirásek, 4Petr Kodym, 2Petr Zach & 1,8Daniel Frynta(1kat. zoologie PřF UK, 23.LF UK, 3 ÚTEF, 4TSP, 5Zoo Praha, 6Národní museum, 7CZU, 8Zoo Plzeň):   Jak rostou chameleoni, agamy a leguáni, aneb duální typ růstu u Iguanií.“

10:30 Jiří Hejduk (TSP, SCHJP, Chlumec): "Chřestýšovec cejlonský -   chov a odchov"

11:00 Vojtěch Hejduk (TSP, Chlumec): "Za plazy a dalšími živočichy Izraelských pouští"

12:00 Anton Weissenbacher (Tiergarten Schönbrunn, Wien), Petr Velenský, Vojtěch Víta (TSP,         Zoo Praha): „Chov Lanthanotus borneensis v zoo Vídeň a Praha“

12:45-13:45: přestávka na oběd

13:45 Miloš Kroupa (KCHŽ, TSP, Hradec Králové): „Chov a odchov evropských                        suchozemských želv

15:00 Ivo Apetauer (TSP, Dobříš): "Chov a odchov agamy Hypsilurus magnus v lidské péči“

15:30 Robert Javorský& František Javorský (TSP, Robimaus, Rudná): Jarní prázdniny v Tanzánií a na Zanzibaru“

Vstup volný.                                                                                                                                         Změna programu vyhrazena!

Po 17 hodině budou diskuse pokračovat kuloárovou fomou                                              v restauraci Uterus (Na křižovatce), Lípová 469/2

 

 

XXVII. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ “Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA”

Teraristická společnost Praha

si Vás dovoluje pozvat na

XXVII. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ

“Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA”

které se koná ve Velké zoologické posluchárně

ve 2. patře budovy

Přírodovědecké fakulty University Karlovy

Viničná 7, Praha 2

(bus 148: Větrov; metro C: I.P. Pavlova, tramvaje 4,6,10,16,22,23: Štěpánská;                     tramvaje 2,3,4,10,14,16,18,24: Moráň)

v sobotu 2. února 2019

od 9:30 do cca. 17:00 hodin

Program:

9:30 Valné shromáždění TSP:

 • zpráva o činnosti TSP v roce 2018, diskuse, hlasování
 • zpráva o hospodaření TSP v roce 2018, diskuse, hlasování
 • plán činnosti TSP v roce 2019, diskuse, hlasování
 • různé
 • aktuální informace o dění v herpetologii a teraristice

10:00 Karel sen. ꝸ Karel jun. ꝸ Iva Rozínkovi (Dvůr Králové nad Labem): Jeskynní skřítci rodu Speleomantes v Itálii“

11:00 Jan Hnízdo: (TSP, Animal Clinic): "Severní Sumatra a téměř ztracený ráj: ostrov Bangkaru"

12:15 Petr Velenský (TSP, Zoo Praha): Nejbližší Afrika. Je v Tunisku ještě co objevovat?

13:30-14:30: přestávka na oběd

14:30   Jiří Moravec (TSP, Zoologické oddělení Národního muzea, ČHS): “Herpetologický průzkum bolivijských Sud Yungas, aneb jak se bádá uprostřed kokových polí"

15:45   Jan Hříbal (TSP, Stanice přírodovědců, Praha): "Plazi a obojživelníci Kuby"

    

Vstup volný.                                                                                                                                         Změna programu vyhrazena!

Po 18. hodině budou diskuse pokračovat kuloárovou formou                                                    v restauraci Uterus (Na křižovatce), Lípová 469/2

Akce TSP v roce 2019

2. února 2019: XXVII. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ “Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA” - Valné shromáždění TSP: Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2

8. – 23. února 2019: Na Saharu do jižního Tuniska. Exkurse TSP

9. února 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

16. března 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

30. března 2019: JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ -  Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.

Z programu:

Jiří Hejduk (TSP, SCHJP, Chlumec): "Chřestýšovec cejlonský -   chov a odchov"

Vojtěch Hejduk (TSP, Chlumec): "Za plazy a dalšími živočichy Izraelských pouští"

Anton Weissenbacher (Tiergarten Schönbrunn, Wien), Petr Velenský, Vojtěch Víta (TSP,         Zoo Praha): „Chov Lanthanotus borneensis v zoo Vídeň a Praha“

Ivo Apetauer (TSP, Dobříš): "Chov a odchov agamy Hypsilurus magnus v lidské péči“

Robert Javorský, František Javorský (TSP, Robimaus, Rudná): „Jarní prázdniny v Tanzanií a na Zanzibaru“

6. dubna 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

3. –   8. května 2019: Na skok k Jadranu. Exkurse TSP

18. května 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

8. června 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

14. – 16. června 2019: Bílé karpaty podruhé. Exkurse TSP

27. července 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

24. srpna 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

14. září 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

5. října 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

2. listopadu 2019: PODZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ - Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.

9. listopadu 2019: TERRABAZAR První základní jazyková škola Horáčkova 1100, Pankrác

30. listopadu – 1. prosince 2019: Německé Zoo + adventní trhy. Exkurse TSP

21. prosince 2019: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

Nedráždit mambu bosou nohou

NEDRÁŽDIT MAMBU BOSOU NOHOU

Česká republika, ačkoliv neleží v tropické Africe, zaznamenala v poměrně krátkém časovém sledu tři uštknutí mambou. I když pokaždé to byl napínavý příběh, který prostřednictvím bulvárních i seriózních médií sledoval s mrazením v zádech v přímém přenosu celý národ a vždy v něm hrála hlavní roli trestuhodná nezodpovědnost, popularitou (zaujal, na rozdíl od současně probíhajících voleb, i britskou BBC), bizarností (kam se hrabe fantasmagorický seriál na ČT „Labyrint“!) a bohužel možná i důsledky pro chovatele ten poslední, všechny ostatní předčí nejméně o pět mambích délek. Jak napsal ve svém blogu v časopise Euro 5. října známý ekonom Miroslav Zámečník (který mimochodem s teraristy i zoologickými zahradami velice sympatizuje) „Mamba za nic nemůže. Odnesou to teraristé (kteří také za nic nemohou)“.

Já zprávy o uštknutí jedovatým hadem sleduji vždy s velkými obavami a říkám si: „Zakážou to teď, anebo až příště?“ Heslo „Uchráním naše děti před hadím jedem!“ je totiž ideálním sloganem pro politika, který nemá žádný program a chce získat hlasy veřejnosti vystrašené zprávami médií. Ty jsou formulovány tak, aby čtenáře co nejvíce zaujaly – tedy šokovaly. I jinak neschopný politik má tak šanci získat podporu veřejnosti nekontroverzním programem - inu, kolik voličů by zákaz postihl? Těch 66 registrovaných chovatelů jedovatých hadů? A vy byste chtěli, aby vás vystěhovali z domu, ve kterém se zabydlila mamba?

Až doteď to naštěstí vždy dobře dopadlo. Díky profesionalitě MUDr. Jiřího Valenty z Toxinologického centra VFN nikdo z uštknutých nezemřel (a to platí i nadále – podle lékařů je tentokrát příčinou smrti „chovatelky*“ jiná než jed mamby), detaily předchozího případu médiím tak trochu unikly a případ zapadl dříve, než někdo stačil hysterii rozpoutat.

Ani děsivý hlubočepský případ se, z pohledu občana sledujícího televizi, rozhlas, internet a noviny, nejevil nijak obzvláště dramaticky. Petr Velenský, kurátor plazů z pražské Zoo, situaci komentoval uvážlivě a s použitím rozumných argumentů uklidňoval diváky. Mezinárodně uznávaný chovatel a zručný lovec jedovatých hadů Tomáš Bublík, který nabídl své služby policii, zase přesvědčil veřejnost, že situace je pod kontrolou a uprchlá mamba již nedostane šanci nikoho ohrozit. A skutečně, když místní zahrádkáři našli mambu v koruně stromu, policie okamžitě zasáhla a přivezla své spolupracovníky - lovce hadů. Všem šlo o totéž: odchytit mambu a předejít tak dalším uštknutím i panice. První na místo dorazil pracovník pražské zoologické zahrady pan Jan Masopust. Jediným nástrojem, který stačil popadnout – koštětem – zabránil mambě, aby zmizela ve větvoví, shodil ji ze stromu a vyhnal ji z hromady suchých větví. Z této fáze odchytu je však na tolik populárním videu vidět jen konec, kdy na scénu vstoupil Tomáš Bublík a rukou v kevlarové rukavici hada zkušeným chmatem bezpečně ulovil.

To mohla být šťastná tečka za nešťastným případem, pokud by však jedny vášně nenahradily jiné. Těžko pochopit, jaké pocity nedocenění a křivdy zatemnily mysl dosud racionálně a efektivně jednajícího „herpetologa**“, že neunesl slávu televizní hvězdy první velikosti, jíž se v té minutě stal a začal úplně zbytečně urážet svého „spolubojovníka“ i pražskou Zoo jako takovou. A neuvážlivá slova šla rovnou do sdělovacích prostředků – stačí si přečíst např. článek nadepsaný Drsná hádka kvůli mambě! „Lháři, mám jich plné zuby,“ vzkazuje pražské zoo odborník https://www.expres.cz/mamba-zelena-odchyt-0o7-/zpravy.aspx?c=A181007_144956_dx-zpravy_stes . A to věděl, že je zrovna otevřená novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání včetně odstavců § 13, které upravují chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Že nový návrh požaduje, aby velké savce a především kočkovité šelmy směly chovat jen zoologické zahrady. A v tento moment není nic snazšího než k odstavci o zákazu chovu tygrů doplnit jedovaté hady. A takové hlasy se okamžitě ozvaly z různých stran: „Podle ředitele táborské zoo Evžena Korce: „Problém je v tom, že některá zvířata by vůbec neměli chovat soukromníci. Například jedovaté hady by měly chovat jenom zoologické zahrady.“. Pod dojmem narůstající četnosti hadích uštknutí, v situaci, kdy si mambu odněkud dokázala opatřit osoba, která je absolutním protipólem seriózních chovatelů a také v  reakci na urážlivé výroky nejviditelnějšího představitele obce chovatelů jedovatých hadů vůči pracovníkům pražské Zoo, zareagovali i někteří činitelé, v jejichž moci změna zákona je, rovněž impulzivně – vyslovili se pro úplný zákaz. A představitelé zoologických zahrad se veřejných debat o jedovatých hadech přestali účastnit.

Konflikt mezi teraristy a zoologickými zahradami považuji za krajně nešťastný. TSP vždy brala zoologické zahrady, ať už pražskou, plzeňskou, nebo i další, za své přirozené spojence. Mají velký vliv a styky na nejrůznějších úrovních, dokážou pronikat do sdělovacích prostředků, jejich zájmy se s našimi v lecčems shodují. Už jen kolik členů TSP v zoologických zahradách pracuje – často ve vrcholných funkcích nebo na chovatelských postech Ale i po stránce odborné jsou pro nás Zoo nepostradatelnou základnou, mají možnosti, které běžný soukromý chovatel nemá. Ale i pro zoologické zahrady je určitě spolupráce s námi a vzájemná výměna zkušeností přínosem. Když máme problém, kdo nám může pomoci? Napadá Vás někdo? Kdo z nás je VIP nebo alespoň kamarádem nějaké význačné celebrity, poslance či spolužákem ministra? Kdo má telefon na Andreje? Dokázal by pro nás nepříznivou situaci zvrátit některý lobbista – třeba Tonda Blaník?

Ale vraťme se k posledním hadím causám. V souladu se známým výrokem Karla Marxe, že dějiny se opakují, a to poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška, následoval hned případ ohrožení hypermarketu v Orlové neznámým hadem. Kvůli strachu vybičovanému předchozí hysterií a přiživovanému dalšími debatami byl hypermarket několik dní zavřený, čímž zajisté vznikla provozovateli dosti velká finanční ztráta. Hada se dlouho nedařilo najít, až když do Orlové přijel pan Tomáš Bublík a tajuplného hada – mládě užovky obojkové – konečně před televizními kamerami odchytil. O tom, že ho našel přilepeného na lepovém pásu, který v obchodě instalovali pracovníci ostravské Zoo, zprávy médií většinou mlčí.

P.S.: V cause došlo, pravděpodobně vinou novinářů, ke zmatení titulování některých aktérů. Jen na vysvětlenou:

„Chovatelkou*“ není osoba, která si hada opatří k prapodivným účelům (? ukončení vlastního života ?) a nemá pro něj žádné, ani provizorní terárium.

„Herpetolog**“ není chovatel či lovec hadů. Je to vědec, zpravidla pracovník odborné instituce, který plazy zkoumá, výsledky publikuje a přednáší o nich. Herpetologem není ani autor těchto řádků; z určitého pohledu by snad mohl být označen za herpetologa amatérského.

Petr Kodym

 

NAJDEME ALTERNATIVU ZÁKAZU CHOVU JEDOVATÝCH HADŮ?

Je nabíledni, že situace spěje k úplnému zákazu chovu jedovatých hadů, aktualizace zákona o zvířatech vyžadujících zvláštní péči je v běhu a otázkou není, zda se tam „jedáci“ objeví, ale jaká míra restrikce to bude. V této chvíli bychom se chtěli postavit za chovatele jedovatých hadů a navrhovali bychom upřesnění podmínek pro jejich chov cca v tomto znění:

Podmínky pro chov jedovatých hadů

(Návrh – verze 01)

Osoba, která chová jedovaté hady nebo i další zvířata schopná způsobit zranění ohrožující život chovatele a v případě úniku i dalších osob (dále již jen „jedovatí hadi“), musí mít licenci. Druhy jedovatých hadů, k jejichž chovu je licence požadována, jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Žadatel o licenci opravňující k chovu jedovatých hadů je povinen prokázat, že

 • je k chovu jedovatých hadů způsobilý zdravotně i odborně. Při posuzování dosavadní chovatelské praxe žadatele mohou státní orgány přihlížet i ke stanovisku odborných chovatelských společností,
 • chovatelské zařízení je umístěno ve zvláštních uzavřených prostorách zabezpečených tak, aby z nich zvíře nemohlo uniknout ani do ostatních místností, ani do venkovního prostoru, přičemž chovné nádrže jsou uzamčené a dokonale zajištěné proti úniku zvířat

Nabízet a poskytovat jedovaté hady k prodeji, výměně či deponaci jsou oprávněni pouze držitelé licence opravňující k jejich chovu, a to opět výhradně držitelům licence.

Návrh textu jsem konzultoval s kurátorem plazů Petrem Velenským a s herpetologem RNDr. Ivanem Rehákem, CSc. (oba ze Zoo Praha). S návrhem se ztotožnila Zoo Praha jako instituce. Proto jsme požádali ředitele pražské Zoo Mgr. Miroslava Bobka, aby náš návrh přenesl jako podklad k diskusi na půdu Unie českých a slovenských zoologických zahrad i jinde a aby tuto verzi podporoval proti návrhu úplného zákazu.

Ještě předtím jsem návrh předložil třem špičkovým chovatelům jedovatých hadů – čelným představitelům Spolku chovatelů jedovatých plazů (SCHJP), jediné organizace v ČR specializované na tuto skupinu plazů. Pan Miroslav Dohnal, předseda SCHJP, jakož i pan Jiří Hejduk s návrhem souhlasili, zatímco Mgr. Stanislav Hakl vyjádřil námitky. Má pravdu, že není jasné, jakou konečnou podobu nabydou tyto stručné a tudíž i nejednoznačné zásady nastíněné na 12 řádcích. Otázky budí i přechodné období. Domnívám se, že u stávajících chovatelů, pokud jsou registrováni "postaru" a neudělali žádný průšvih, by mohlo být získání licence zjednodušené.

Návrh namísto „povolení k chovu“ zavádí termín „licence“, ale ve skutečnosti zpřísnění oproti stávajícímu stavu není až tak veliké. Možnost chovat jedovaté hady by zůstala, je to alternativa nesrovnatelně lepší než úplný zákaz. Chovatelé jedovatých hadů by měli být motivováni k tomu, aby si licenci vybavili, své chovy registrovali a vylepšovali své bezpečnostní standardy. Podmínky musejí být přísné, ale v zásadě splnitelné: byrokratické procedury by neměly být nadmíru složité, výše poplatků by měla být přiměřená. Pokud by většina slušných a odpovědných chovatelů jedovatých hadů neměla šanci licenci k legálnímu chovu získat, přešla by na chov ilegální v konspiračních podmínkách, a vymkla by se jakékoliv kontrole. Tím by se riziko nebezpečných incidentů výrazně zvýšilo a legislativní úprava by byla kontraproduktivní.

Doufejme, že diskuse nad návrhem bude konstruktivní, bez zbytečných emocí, a že se podaří zachovat možnost legálně chovat v České republice jedovaté hady i do budoucna.

Petr Kodym

Akce TSP 2018

POZVÁNKA NA AKCE TSP

17. března 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

24. března 2018: JARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ 

Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ TSP 

21. dubna 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

25. dubna 2018 od 18 hodin: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY "TAJUPLNÉ OSTROVY" ve Stanici přírodovědců pro členy TSP.

27. dubna - 8. května 2018: „OKOLO TŘÍ MAKEDONSKÝCH JEZER“. Exkurse TSP

12. května 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

2. června 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

8.-10. června 2018: „STŘEDOČESKÉ MOKŘADNÍ SAFARI II“. Exkurse TSP

28. července 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

27. července - 5. srpna 2018: „DO BĚLOVĚŽSKÝCH HVOZDŮ A PRIPJAŤSKÝCH BAŽIN.“  Exkurse TSP

18. srpna 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

15. září 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

20. října 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

3. listopadu 2018: PODZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ

Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2.
Z PŘEDBĚŽNÉHO PROGRAMU PŘEDNÁŠEK:
DANIEL FRYNTA, EVA LANDOVÁ (TSP, kat. ekologie PřF UK, Praha): „Jak vidí plazi aneb k čemu je UV záření ?
Jiří Novák (Zoo Ostrava): „ Známe správná spektra světla pro osvětlení našich teráriích?“

24. listopadu 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

1.-2. prosince 2018: ZOO+ADVENTNÍ TRHY – ERFURT. Exkurse TSP

22. prosince 2018: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác

Přednášky královéhradeckých teraristů

Zveme Vás na zajímavou přednáškovou akci, pomocí které se snažíme znovuoživit teraristický klub v Hradci Králové.

V pondělí 9.2.2015 od 18.00 proběhne v sále Pepy a Jany Podhajských na Kavčím plácku v Hradci Králové setkání teraristů s přednáškou:

Jiří Zych - Galapágy chudých

Pokud by někdo měl cestu kolem, rádi ho mezi sebou přivítáme!

S plazivým pozdravem
Miloš Kroupa
imkroupa @ seznam.cz

Kalendář

Stanovy

STANOVY TERARISTICKÉ SPOLEČNOSTI PRAHA

1. NÁZEV A STATUS

Teraristická společnost Praha (dále jen TS) je dobrovolným sdružením
zájemců o teraristiku a herpetologii. Je nezávislou společností;
je však připravena integrovat se jako samostatný subjekt do celostátní
koordinační struktury teraristických společností.


2. CÍLE A ZÁSADY ČINNOSTI

2.1. TS sleduje svojí činností dva navzájem provázané hlavní cíle:
   - sdružování teraristů a herpetologů, vytváření přátelských
    kontaktů mezi nimi, předávání zkušeností, šíření nových
    poznatků, propagace teraristiky, osvětová činnost.
   - podpora chovatelské činnosti s důrazem na rozmnožování
    ohrožených a vzácných druhů.

2.2. Výdělečná činnost není cílem TS, nýbrž jen prostředkem k financování
činnosti odborné.

2.3. Práce TS se neobejde bez spolupráce s vivaristickými organisacemi
domácími i zahraničními, vydavateli teraristických periodik,
vědeckými institucemi a dalšími subjekty.

2.4. Členové TS dbají na dodržování zákonů o ochraně přírody.


3. ORGANISAČNÍ STRUKTURA

3.1. Činnost TS se řídí vůlí členů, vyjádřenou na valném shromáždění
nebo na setkání členů. Vedením TS pověřuje členstvo volený výbor.
Práci výboru kontroluje revisní komise. Organisační záležitosti jsou
projednávány tak, aby se šetřil čas členů při zachování zásad demokracie
a plné informovanosti.

3.2. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem, je svoláváno výborem
jednou ročně (v mimořádném případě častěji). Výbor zde předkládá
zprávu o činnosti a hospodaření v minulém období, je zde projednáván
plán činnosti na další rok. Jeho schválení vyžaduje souhlas většiny
přítomných členů. Valné shromáždění může měnit rozhodnutí výboru,
odvolávat členy výboru a volit nové 2/3 hlasů. Ve dvouletém
cyklu volí nový výbor. O jednání se pořizuje schválený zápis.

3.3. Shromáždění členů se koná zpravidla jako součást jiné akce
- přednášky, výstavy atp. Výbor zde ve stručnosti seznamuje členy 
s aktuálními problémy a ti se k nim vyjadřují. V nutných případech
hlasuje o sporných otázkách, může doplňovat výbor.

3.4. Revisní komise (RK) je volena většinou hlasů na valném shromáždění.
Podléhá pouze členské základně. Členové RK se mohou účastnit
schůzí výboru s hlasem poradním. RK kontroluje dodržování stanov,
plnění plánu činnosti a hospodaření výboru. Projednává odvolání
členů proti rozhodnutím výboru. Na valném shromáždění předkládá RK
revisní zprávu.

3.5. Výbor je volen většinou hlasů na valném shromáždění. Tvoří jej
předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a podle potřeby další členové
výboru. Všichni jsou vzájemně zastupitelní. Schůze výboru se konají
podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Svolává je předseda nebo
kterýkoliv člen výboru, který uvědomí ostatní a RK. Výbor odpovídá
za dodržování stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření TS.
Při hlasování ve výboru rozhoduje většina hlasů, v případě rovnosti
rozhoduje hlas předsedy. Ve styku se členy dává výbor přednost písemné
formě před dlouhými schůzemi. Funkční období výboru jsou 2 roky.


4. ČLENSTVÍ

4.1. Členem TS se může stát každý, kdo o to požádá, kdo souhlasí
s cíly TS a jehož přijetí schválí výbor.

4.2. Práva členů: - účastnit se všech akcí pořádaných TS
         - spolurozhodovat o činnosti TS, volit a být volen
          do výboru a RK
         - využívat výhod plynoucích z členství

4.3. Povinnosti členů: - platit včas členské příspěvky
            - dodržovat stanovy TS
            - dbát na dobré jméno TS.

4.4. Ukončení členství může nastat a) úmrtím
                  b) vystoupením písemně oznámeným
                  c) vyloučením.
Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí.

4.5. Člen může být vyloučen výborem pro nezaplacení členských
příspěvků ani po písemné urgenci, nebo pro hrubé porušení stanov.
Vyloučený se může odvolat RK.


5. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

5.1. Veškerý majetek, movitý i finanční, slouží výhradně k naplňování
cílů TS. Příjmy tvoří členské příspěvky, zisk z burz, výstav atp.

5.2. Výši členských přípěvků navrhuje výbor podle finanční situace
a schvaluje většinou valné shromáždění. Splatnost členských příspěvků
je vždy k 31. lednu.


6. ZMĚNY STANOV

Stanovy TS může změnit na návrh každého člena valné shromáždění,
souhlasí-li se změnou 2/3 přítomných členů.


7. ZÁNIK ORGANISACE

TS zanikne, jestliže - počet jejích členů klesne pod 10
           - rozhodne-li o tom 2/3 většinou valné shromáždění,
            svolané prokazatelně za tímo účelem.

V případě rozpuštění TS připadne její majetek organisaci, která bude
pokračovat v plnění cílů uvedených v 2.1. Konkrétní rozhodnutí záleží
na vůli valného shromáždění.

Facebook