Vítejte na stránkách Teraristické společnosti Praha

Cílem TSP je podpořit přátelské vztahy mezi herpetology a teraristy, umožnit jim výměnu zkušeností, poradit mladým a začínajícím. 

Podporujeme herpetologické aktivity, seznamovat s novými poznatky z teraristiky a herpetologie, zvyšovat odbornou úroveň členů

Napomáháme ochraně naší i světové herpetofauny osvětovou činností, rozmnožováním ohrožených druhů a akcemi na ochranu ohrožených biotopů

Podporujeme chovatelskou činnost, usnadnit výměnu a prodej chovného materiálu, krmiv a pomůcek

Řešíme právní problémy a rozvíjíme kontakty se zahraničními kolegy

Facebook

Přihlášení