Higher Taxa in Extant Reptiles - systematika plazů. 
Mezinárodní úmluvy - české znění zákonů o ochraně přírody.